Digidiagnostika

Kas olete digiajastuks valmis? Digitaliseerimise kohta räägitakse palju positiivset, kuidas see aitab optimeerida protsesse ja pakkuda klientidele suuremat väärtust. Otsustada, mida konkreetselt teha on enamuste jaoks raske.

Siin tuleb appi digitaalne diagnostika.
See aitab ettevõtetel kindlaks määrata nende digitaaliseerimise taseme ja tuvastada valdkonnad kuhu digitaliseerimise strateegia suunata.

  • Digidiagnostika läbiviimine
  • Digitaalse arengukava koostamine
  • Kaasrahastamise taotlemine
  • Arengukava täideviimine ja projektijuhtimine

Digidiagnostika läbiviimist ja ettevõtte arenguvõimaluste kaardistamist toetab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS).

Digidiagnostika aitab ettevõttel saada paremat ülevaadet kasvuvõimalustest ja loob aluse lisandväärtuse kasvuks.

Digidiagnostika tulemusena valmib roadmap “teekaart”, mis aitab ettevõttel oma tootmisprotsesse tõhusamaks muuta.

Digidiagnostika kohta täpsemalt saate lugeda EASi kodulehelt.

Soovite digitaliseerimise diagnostikat..

... aitame Teid EAS-i kaasrahastuse taotlemisel ja digidiagnostika läbiviimisel!
Esimeseks tasuta kohtumiseks saatke meil või helistage!